سمیع الله حسینی مکارم | معاون مالی و اقتصاد شهری

تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۶
سمیع‌اله حسینی مکارم، معاون مالی و اقتصاد شهری، دارای سابقه تحصیل در سه مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری در حوزه اقتصاد نظری و اقتصاد برنامه‌ریزی است. او پیش از این معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بود و معاونت سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران و مدیر کلی بودجه و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش را در کارنامه خود دارد.
عکاس: احسان رأفتی
سمیع الله حسینی مکارم | معاون مالی و اقتصاد شهری 1

سمیع الله حسینی مکارم | معاون مالی و اقتصاد شهری 1

سمیع الله حسینی مکارم | معاون مالی و اقتصاد شهری 2

سمیع الله حسینی مکارم | معاون مالی و اقتصاد شهری 2

سمیع الله حسینی مکارم | معاون مالی و اقتصاد شهری 3

سمیع الله حسینی مکارم | معاون مالی و اقتصاد شهری 3

سمیع الله حسینی مکارم | معاون مالی و اقتصاد شهری 4

سمیع الله حسینی مکارم | معاون مالی و اقتصاد شهری 4

سمیع الله حسینی مکارم | معاون مالی و اقتصاد شهری 5

سمیع الله حسینی مکارم | معاون مالی و اقتصاد شهری 5

سمیع الله حسینی مکارم | معاون مالی و اقتصاد شهری 6

سمیع الله حسینی مکارم | معاون مالی و اقتصاد شهری 6

سمیع الله حسینی مکارم | معاون مالی و اقتصاد شهری 7

سمیع الله حسینی مکارم | معاون مالی و اقتصاد شهری 7

سمیع الله حسینی مکارم | معاون مالی و اقتصاد شهری 8

سمیع الله حسینی مکارم | معاون مالی و اقتصاد شهری 8

سمیع الله حسینی مکارم | معاون مالی و اقتصاد شهری 9

سمیع الله حسینی مکارم | معاون مالی و اقتصاد شهری 9

سمیع الله حسینی مکارم | معاون مالی و اقتصاد شهری 10

سمیع الله حسینی مکارم | معاون مالی و اقتصاد شهری 10

سمیع الله حسینی مکارم | معاون مالی و اقتصاد شهری 11

سمیع الله حسینی مکارم | معاون مالی و اقتصاد شهری 11

سمیع الله حسینی مکارم | معاون مالی و اقتصاد شهری 12

سمیع الله حسینی مکارم | معاون مالی و اقتصاد شهری 12

سمیع الله حسینی مکارم | معاون مالی و اقتصاد شهری 13

سمیع الله حسینی مکارم | معاون مالی و اقتصاد شهری 13

سمیع الله حسینی مکارم | معاون مالی و اقتصاد شهری 14

سمیع الله حسینی مکارم | معاون مالی و اقتصاد شهری 14

سمیع الله حسینی مکارم | معاون مالی و اقتصاد شهری 15

سمیع الله حسینی مکارم | معاون مالی و اقتصاد شهری 15

سمیع الله حسینی مکارم | معاون مالی و اقتصاد شهری 16

سمیع الله حسینی مکارم | معاون مالی و اقتصاد شهری 16

سمیع الله حسینی مکارم | معاون مالی و اقتصاد شهری 17

سمیع الله حسینی مکارم | معاون مالی و اقتصاد شهری 17

سمیع الله حسینی مکارم | معاون مالی و اقتصاد شهری 18

سمیع الله حسینی مکارم | معاون مالی و اقتصاد شهری 18

سمیع الله حسینی مکارم | معاون مالی و اقتصاد شهری 19

سمیع الله حسینی مکارم | معاون مالی و اقتصاد شهری 19

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید