برزین ضرغامی | مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۶
برزین ضرغامی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران، دارای دکترای جغرافیای سیاسی است و از جمله سوابق وی می‌توان به موارد عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی کشور، معاون فرهنگی و هنری سازمان زیباسازی شهر تهران، مدیرکل مرکز فعالیت‌های قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مشاور اجرایی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عضو هیئت مدیره و معاون موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، مدیرعامل خانه اندیشمندان و دبیر و عضو شورای سیاست‌گذاری کتاب شهرداری تهران اشاره کرد. گفتنی است دکتر برزین ضرغامی از سال 92 مدیر کل ارشاد استان تهران بوده است.
عکاس: احسان رأفتی
برزین ضرغامی | مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران 1

برزین ضرغامی | مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران 1

برزین ضرغامی | مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران 2

برزین ضرغامی | مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران 2

برزین ضرغامی | مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران 3

برزین ضرغامی | مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران 3

برزین ضرغامی | مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران 4

برزین ضرغامی | مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران 4

برزین ضرغامی | مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران 5

برزین ضرغامی | مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران 5

برزین ضرغامی | مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران 6

برزین ضرغامی | مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران 6

برزین ضرغامی | مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران 7

برزین ضرغامی | مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران 7

برزین ضرغامی | مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران 8

برزین ضرغامی | مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران 8

برزین ضرغامی | مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران 9

برزین ضرغامی | مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران 9

برزین ضرغامی | مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران 10

برزین ضرغامی | مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران 10

برزین ضرغامی | مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران 11

برزین ضرغامی | مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران 11

برزین ضرغامی | مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران 12

برزین ضرغامی | مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران 12

برزین ضرغامی | مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران 13

برزین ضرغامی | مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران 13

برزین ضرغامی | مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران 14

برزین ضرغامی | مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران 14

برزین ضرغامی | مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران 15

برزین ضرغامی | مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران 15

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید