مدیرعامل سازمان آتش نشانی

تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۶
اولین نشست خبری مهدی داوری به عنوان مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران دوشنبه 18 دی ماه در این سازمان برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی

مدیرعامل سازمان آتش نشانی 1

مدیرعامل سازمان آتش نشانی 2

مدیرعامل سازمان آتش نشانی 3

مدیرعامل سازمان آتش نشانی 4

مدیرعامل سازمان آتش نشانی 5

مدیرعامل سازمان آتش نشانی 6

مدیرعامل سازمان آتش نشانی 7

مدیرعامل سازمان آتش نشانی 8

مدیرعامل سازمان آتش نشانی 9

مدیرعامل سازمان آتش نشانی 10

مدیرعامل سازمان آتش نشانی 11

مدیرعامل سازمان آتش نشانی 12

مدیرعامل سازمان آتش نشانی 13

مدیرعامل سازمان آتش نشانی 14

مدیرعامل سازمان آتش نشانی 15

مدیرعامل سازمان آتش نشانی 16

مدیرعامل سازمان آتش نشانی 17

مدیرعامل سازمان آتش نشانی 18

مدیرعامل سازمان آتش نشانی 19

مدیرعامل سازمان آتش نشانی 20

مدیرعامل سازمان آتش نشانی 21

مدیرعامل سازمان آتش نشانی 22

مدیرعامل سازمان آتش نشانی 23

مدیرعامل سازمان آتش نشانی 24

مدیرعامل سازمان آتش نشانی 25

مدیرعامل سازمان آتش نشانی 26

مدیرعامل سازمان آتش نشانی 27

مدیرعامل سازمان آتش نشانی 28

مدیرعامل سازمان آتش نشانی 29

مدیرعامل سازمان آتش نشانی 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید