بازدید شهردار تهران از کارخانه سیمان ری

تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۶
شهردار تهران صبح امروز دوشنبه 18 دی ماه از کارخانه سیمان ری بازدید کرد.
عکاس: وحید شیخی
بازدید شهردار تهران از کارخانه سیمان ری 1

بازدید شهردار تهران از کارخانه سیمان ری 1

بازدید شهردار تهران از کارخانه سیمان ری 2

بازدید شهردار تهران از کارخانه سیمان ری 2

بازدید شهردار تهران از کارخانه سیمان ری 3

بازدید شهردار تهران از کارخانه سیمان ری 3

بازدید شهردار تهران از کارخانه سیمان ری 4

بازدید شهردار تهران از کارخانه سیمان ری 4

بازدید شهردار تهران از کارخانه سیمان ری 5

بازدید شهردار تهران از کارخانه سیمان ری 5

بازدید شهردار تهران از کارخانه سیمان ری 6

بازدید شهردار تهران از کارخانه سیمان ری 6

بازدید شهردار تهران از کارخانه سیمان ری 7

بازدید شهردار تهران از کارخانه سیمان ری 7

بازدید شهردار تهران از کارخانه سیمان ری 8

بازدید شهردار تهران از کارخانه سیمان ری 8

بازدید شهردار تهران از کارخانه سیمان ری 9

بازدید شهردار تهران از کارخانه سیمان ری 9

بازدید شهردار تهران از کارخانه سیمان ری 10

بازدید شهردار تهران از کارخانه سیمان ری 10

بازدید شهردار تهران از کارخانه سیمان ری 11

بازدید شهردار تهران از کارخانه سیمان ری 11

بازدید شهردار تهران از کارخانه سیمان ری 12

بازدید شهردار تهران از کارخانه سیمان ری 12

بازدید شهردار تهران از کارخانه سیمان ری 13

بازدید شهردار تهران از کارخانه سیمان ری 13

بازدید شهردار تهران از کارخانه سیمان ری 14

بازدید شهردار تهران از کارخانه سیمان ری 14

بازدید شهردار تهران از کارخانه سیمان ری 15

بازدید شهردار تهران از کارخانه سیمان ری 15

بازدید شهردار تهران از کارخانه سیمان ری 16

بازدید شهردار تهران از کارخانه سیمان ری 16

بازدید شهردار تهران از کارخانه سیمان ری 17

بازدید شهردار تهران از کارخانه سیمان ری 17

بازدید شهردار تهران از کارخانه سیمان ری 18

بازدید شهردار تهران از کارخانه سیمان ری 18

بازدید شهردار تهران از کارخانه سیمان ری 19

بازدید شهردار تهران از کارخانه سیمان ری 19

بازدید شهردار تهران از کارخانه سیمان ری 20

بازدید شهردار تهران از کارخانه سیمان ری 20

بازدید شهردار تهران از کارخانه سیمان ری 21

بازدید شهردار تهران از کارخانه سیمان ری 21

بازدید شهردار تهران از کارخانه سیمان ری 22

بازدید شهردار تهران از کارخانه سیمان ری 22

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید