یک شب با شهردار شب تهران

تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۶
امین عارف نیا رییس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران و مشاور شهردار تهران شب گذشته شهردار تهران شب تهران بود. امین عارف نیا با حضور در مرکز کنترل ترافیک تهران شهردار شب را آغاز کرد. بازدید از بازارچه سنتی و محله عودلاجان، استریت فود خیابان 30 تیر، درمانگاه شبانه روزی شهرسالم منطقه یک شهرداری، خانه جلال آل احمد و سیمین دانشور، مرکز تخلیه تفکیک زباله دارآباد و ایستگاه 88 آتش نشانی از جمله کارهای شهردار شب تهران در شب گذشته بود. وی همچنین از روند جمع آوری زباله در سطح شهر، تخلفات گزارش شده توسط شهروندان از سامانه 137 از جمله قطع درخت در خیابان ولیعصر(عج) و مجتمع های در حال ساخت نیز بازدید کرد.
عکاس: احسان رأفتی

یک شب با شهردار شب تهران 40

یک شب با شهردار شب تهران 39

یک شب با شهردار شب تهران 38

یک شب با شهردار شب تهران 37

یک شب با شهردار شب تهران 35

یک شب با شهردار شب تهران 34

یک شب با شهردار شب تهران 33

یک شب با شهردار شب تهران 32

یک شب با شهردار شب تهران 31

یک شب با شهردار شب تهران 30

یک شب با شهردار شب تهران 29

یک شب با شهردار شب تهران 28

یک شب با شهردار شب تهران 27

یک شب با شهردار شب تهران 26

یک شب با شهردار شب تهران 25

یک شب با شهردار شب تهران 24

یک شب با شهردار شب تهران 23

یک شب با شهردار شب تهران 22

یک شب با شهردار شب تهران 21

یک شب با شهردار شب تهران 20

یک شب با شهردار شب تهران 19

یک شب با شهردار شب تهران 18

یک شب با شهردار شب تهران 17

یک شب با شهردار شب تهران 16

یک شب با شهردار شب تهران 15

یک شب با شهردار شب تهران 14

یک شب با شهردار شب تهران 13

یک شب با شهردار شب تهران 12

یک شب با شهردار شب تهران 11

یک شب با شهردار شب تهران 10

یک شب با شهردار شب تهران 9

یک شب با شهردار شب تهران 8

یک شب با شهردار شب تهران 7

یک شب با شهردار شب تهران 6

یک شب با شهردار شب تهران 5

یک شب با شهردار شب تهران 4

یک شب با شهردار شب تهران 3

یک شب با شهردار شب تهران 2

یک شب با شهردار شب تهران 1

یک شب با شهردار شب تهران 36

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید