برنامه قطار دانایی در دبستان دخترانه آیین روشن

تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۶
صبح امروز سه شنبه 12 دیماه برنامه قطار دانایی در دبستان دخترانه آیین روشن با موضوع آموزش شهروندی از برنامه های معاونت فرهنگی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه برگزار شد.
عکاس: داریوش جبرئیلی
برنامه قطار دانایی در دبستان دخترانه آیین روشن 1

برنامه قطار دانایی در دبستان دخترانه آیین روشن 1

برنامه قطار دانایی در دبستان دخترانه آیین روشن 2

برنامه قطار دانایی در دبستان دخترانه آیین روشن 2

برنامه قطار دانایی در دبستان دخترانه آیین روشن 3

برنامه قطار دانایی در دبستان دخترانه آیین روشن 3

برنامه قطار دانایی در دبستان دخترانه آیین روشن 4

برنامه قطار دانایی در دبستان دخترانه آیین روشن 4

برنامه قطار دانایی در دبستان دخترانه آیین روشن 5

برنامه قطار دانایی در دبستان دخترانه آیین روشن 5

برنامه قطار دانایی در دبستان دخترانه آیین روشن 6

برنامه قطار دانایی در دبستان دخترانه آیین روشن 6

برنامه قطار دانایی در دبستان دخترانه آیین روشن 7

برنامه قطار دانایی در دبستان دخترانه آیین روشن 7

برنامه قطار دانایی در دبستان دخترانه آیین روشن 8

برنامه قطار دانایی در دبستان دخترانه آیین روشن 8

برنامه قطار دانایی در دبستان دخترانه آیین روشن 9

برنامه قطار دانایی در دبستان دخترانه آیین روشن 9

برنامه قطار دانایی در دبستان دخترانه آیین روشن 10

برنامه قطار دانایی در دبستان دخترانه آیین روشن 10

برنامه قطار دانایی در دبستان دخترانه آیین روشن 11

برنامه قطار دانایی در دبستان دخترانه آیین روشن 11

برنامه قطار دانایی در دبستان دخترانه آیین روشن 12

برنامه قطار دانایی در دبستان دخترانه آیین روشن 12

برنامه قطار دانایی در دبستان دخترانه آیین روشن 13

برنامه قطار دانایی در دبستان دخترانه آیین روشن 13

برنامه قطار دانایی در دبستان دخترانه آیین روشن 14

برنامه قطار دانایی در دبستان دخترانه آیین روشن 14

برنامه قطار دانایی در دبستان دخترانه آیین روشن 15

برنامه قطار دانایی در دبستان دخترانه آیین روشن 15

برنامه قطار دانایی در دبستان دخترانه آیین روشن 16

برنامه قطار دانایی در دبستان دخترانه آیین روشن 16

برنامه قطار دانایی در دبستان دخترانه آیین روشن 17

برنامه قطار دانایی در دبستان دخترانه آیین روشن 17

برنامه قطار دانایی در دبستان دخترانه آیین روشن 18

برنامه قطار دانایی در دبستان دخترانه آیین روشن 18

برنامه قطار دانایی در دبستان دخترانه آیین روشن 19

برنامه قطار دانایی در دبستان دخترانه آیین روشن 19

برنامه قطار دانایی در دبستان دخترانه آیین روشن 20

برنامه قطار دانایی در دبستان دخترانه آیین روشن 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید