بازدید دکتر نجفی از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف‎

تاریخ: ۶ دی ۱۳۹۶
​دکتر نجفی شهردار تهران عصر امروز 6 دی ماه 96 از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف بازدید کرد.
عکاس: احسان رافتی
بازدید دکتر نجفی از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف‎ 1

بازدید دکتر نجفی از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف‎ 1

بازدید دکتر نجفی از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف‎ 2

بازدید دکتر نجفی از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف‎ 2

بازدید دکتر نجفی از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف‎ 3

بازدید دکتر نجفی از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف‎ 3

بازدید دکتر نجفی از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف‎ 4

بازدید دکتر نجفی از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف‎ 4

بازدید دکتر نجفی از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف‎ 5

بازدید دکتر نجفی از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف‎ 5

بازدید دکتر نجفی از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف‎ 6

بازدید دکتر نجفی از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف‎ 6

بازدید دکتر نجفی از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف‎ 7

بازدید دکتر نجفی از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف‎ 7

بازدید دکتر نجفی از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف‎ 8

بازدید دکتر نجفی از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف‎ 8

بازدید دکتر نجفی از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف‎ 9

بازدید دکتر نجفی از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف‎ 9

بازدید دکتر نجفی از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف‎ 10

بازدید دکتر نجفی از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف‎ 10

بازدید دکتر نجفی از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف‎ 11

بازدید دکتر نجفی از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف‎ 11

بازدید دکتر نجفی از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف‎ 12

بازدید دکتر نجفی از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف‎ 12

بازدید دکتر نجفی از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف‎ 13

بازدید دکتر نجفی از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف‎ 13

بازدید دکتر نجفی از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف‎ 14

بازدید دکتر نجفی از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف‎ 14

بازدید دکتر نجفی از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف‎ 15

بازدید دکتر نجفی از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف‎ 15

بازدید دکتر نجفی از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف‎ 16

بازدید دکتر نجفی از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف‎ 16

بازدید دکتر نجفی از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف‎ 17

بازدید دکتر نجفی از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف‎ 17

بازدید دکتر نجفی از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف‎ 18

بازدید دکتر نجفی از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف‎ 18

بازدید دکتر نجفی از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف‎ 19

بازدید دکتر نجفی از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف‎ 19

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید