بازدید دکتر نجفی از کارخانه نوآوری‎

تاریخ: ۶ دی ۱۳۹۶
عصر امروز 6 دی ماه 96 ، ​دکتر نجفی شهردار تهران به همراه سورنا ستاری معاون علمی رییس جمهور از کارخانه در حال توسعه نوآوری و کسب کار بازدید کردند.
عکاس: احسان رافتی
بازدید دکتر نجفی از کارخانه نوآوری‎ 1

بازدید دکتر نجفی از کارخانه نوآوری‎ 1

بازدید دکتر نجفی از کارخانه نوآوری‎ 2

بازدید دکتر نجفی از کارخانه نوآوری‎ 2

بازدید دکتر نجفی از کارخانه نوآوری‎ 3

بازدید دکتر نجفی از کارخانه نوآوری‎ 3

بازدید دکتر نجفی از کارخانه نوآوری‎ 4

بازدید دکتر نجفی از کارخانه نوآوری‎ 4

بازدید دکتر نجفی از کارخانه نوآوری‎ 5

بازدید دکتر نجفی از کارخانه نوآوری‎ 5

بازدید دکتر نجفی از کارخانه نوآوری‎ 6

بازدید دکتر نجفی از کارخانه نوآوری‎ 6

بازدید دکتر نجفی از کارخانه نوآوری‎ 7

بازدید دکتر نجفی از کارخانه نوآوری‎ 7

بازدید دکتر نجفی از کارخانه نوآوری‎ 8

بازدید دکتر نجفی از کارخانه نوآوری‎ 8

بازدید دکتر نجفی از کارخانه نوآوری‎ 9

بازدید دکتر نجفی از کارخانه نوآوری‎ 9

بازدید دکتر نجفی از کارخانه نوآوری‎ 10

بازدید دکتر نجفی از کارخانه نوآوری‎ 10

بازدید دکتر نجفی از کارخانه نوآوری‎ 11

بازدید دکتر نجفی از کارخانه نوآوری‎ 11

بازدید دکتر نجفی از کارخانه نوآوری‎ 12

بازدید دکتر نجفی از کارخانه نوآوری‎ 12

بازدید دکتر نجفی از کارخانه نوآوری‎ 13

بازدید دکتر نجفی از کارخانه نوآوری‎ 13

بازدید دکتر نجفی از کارخانه نوآوری‎ 14

بازدید دکتر نجفی از کارخانه نوآوری‎ 14

بازدید دکتر نجفی از کارخانه نوآوری‎ 15

بازدید دکتر نجفی از کارخانه نوآوری‎ 15

بازدید دکتر نجفی از کارخانه نوآوری‎ 16

بازدید دکتر نجفی از کارخانه نوآوری‎ 16

بازدید دکتر نجفی از کارخانه نوآوری‎ 17

بازدید دکتر نجفی از کارخانه نوآوری‎ 17

بازدید دکتر نجفی از کارخانه نوآوری‎ 18

بازدید دکتر نجفی از کارخانه نوآوری‎ 18

بازدید دکتر نجفی از کارخانه نوآوری‎ 19

بازدید دکتر نجفی از کارخانه نوآوری‎ 19

بازدید دکتر نجفی از کارخانه نوآوری‎ 20

بازدید دکتر نجفی از کارخانه نوآوری‎ 20

بازدید دکتر نجفی از کارخانه نوآوری‎ 21

بازدید دکتر نجفی از کارخانه نوآوری‎ 21

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید