حضور شهردار تهران در جلسه ستاد مدیریت بحران شهر تهران

۶ دی ۱۳۹۶
صبح امروز 6 دی ماه 96 ، دکتر نجفی شهردار تهران در جلسه ستاد مدیریت بحران شهر تهران بعد از زلزله شب گذشته تهران حضور یافت.
احسان رأفتی
http://www.tehranpicture.ir/u/54s