پاییز رنگارنگ باغ موزه قصر

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۶
این روزها به بهانه فصل پاییز شهرمان تهران را می توان چند رنگ دید. رنگارنگ به رنگ های نارنجی و قرمز و ... در این میان مسوولان باغ موزه قصر بخش هایی از این باغ را جارو نزدند تا شهروندان بتوانند روی برگ های پاییز قدم بزنن و از این فصل و برگ های پاییزی اش استفاده کنند.
عکاس: شایان محرابی
پاییز باغ موزه قصر 1

پاییز باغ موزه قصر 1

پاییز باغ موزه قصر 2

پاییز باغ موزه قصر 2

پاییز باغ موزه قصر 3

پاییز باغ موزه قصر 3

پاییز باغ موزه قصر 4

پاییز باغ موزه قصر 4

پاییز باغ موزه قصر 5

پاییز باغ موزه قصر 5

پاییز باغ موزه قصر 6

پاییز باغ موزه قصر 6

پاییز باغ موزه قصر 7

پاییز باغ موزه قصر 7

پاییز باغ موزه قصر 8

پاییز باغ موزه قصر 8

پاییز باغ موزه قصر 9

پاییز باغ موزه قصر 9

پاییز باغ موزه قصر 10

پاییز باغ موزه قصر 10

پاییز باغ موزه قصر 11

پاییز باغ موزه قصر 11

پاییز باغ موزه قصر 12

پاییز باغ موزه قصر 12

پاییز باغ موزه قصر 13

پاییز باغ موزه قصر 13

پاییز باغ موزه قصر 14

پاییز باغ موزه قصر 14

پاییز باغ موزه قصر 15

پاییز باغ موزه قصر 15

پاییز باغ موزه قصر 16

پاییز باغ موزه قصر 16

پاییز باغ موزه قصر 17

پاییز باغ موزه قصر 17

پاییز باغ موزه قصر 18

پاییز باغ موزه قصر 18

پاییز باغ موزه قصر 19

پاییز باغ موزه قصر 19

پاییز باغ موزه قصر 20

پاییز باغ موزه قصر 20

پاییز باغ موزه قصر 21

پاییز باغ موزه قصر 21

پاییز باغ موزه قصر 22

پاییز باغ موزه قصر 22

پاییز باغ موزه قصر 23

پاییز باغ موزه قصر 23

پاییز باغ موزه قصر 24

پاییز باغ موزه قصر 24

پاییز باغ موزه قصر 25

پاییز باغ موزه قصر 25

پاییز باغ موزه قصر 26

پاییز باغ موزه قصر 26

پاییز باغ موزه قصر 27

پاییز باغ موزه قصر 27

پاییز باغ موزه قصر 28

پاییز باغ موزه قصر 28

پاییز باغ موزه قصر 29

پاییز باغ موزه قصر 29

پاییز باغ موزه قصر 30

پاییز باغ موزه قصر 30

پاییز باغ موزه قصر 31

پاییز باغ موزه قصر 31

پاییز باغ موزه قصر 32

پاییز باغ موزه قصر 32

پاییز باغ موزه قصر 33

پاییز باغ موزه قصر 33

پاییز باغ موزه قصر 34

پاییز باغ موزه قصر 34

پاییز باغ موزه قصر 35

پاییز باغ موزه قصر 35

پاییز باغ موزه قصر 36

پاییز باغ موزه قصر 36

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید