مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم

۱۳ آذر ۱۳۹۶
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شرکت شهر سالم شهرداری تهران صبح امروز با حضور معاون توسعه منابع انسانی برگزار شد.
ساناز دریایی
http://www.tehranpicture.ir/u/4jm