راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی از کربلا در تهران

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۶
راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی از کربلا صبح روز پنج شنبه هجدهم آبان ماه با حضور خیل عظیم عاشقان حسینی علیه السلام از میدان امام حسین (ع) به سمت حرم مطهر عبدالعظیم حسنی برگزار شد.
عکاس: محسن ونایی
راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی از کربلا در تهران 1

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی از کربلا در تهران 1

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی از کربلا در تهران 2

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی از کربلا در تهران 2

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی از کربلا در تهران 3

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی از کربلا در تهران 3

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی از کربلا در تهران 4

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی از کربلا در تهران 4

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی از کربلا در تهران 5

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی از کربلا در تهران 5

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی از کربلا در تهران 6

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی از کربلا در تهران 6

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی از کربلا در تهران 7

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی از کربلا در تهران 7

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی از کربلا در تهران 8

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی از کربلا در تهران 8

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی از کربلا در تهران 9

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی از کربلا در تهران 9

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی از کربلا در تهران 10

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی از کربلا در تهران 10

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی از کربلا در تهران 11

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی از کربلا در تهران 11

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی از کربلا در تهران 12

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی از کربلا در تهران 12

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی از کربلا در تهران 13

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی از کربلا در تهران 13

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی از کربلا در تهران 14

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی از کربلا در تهران 14

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی از کربلا در تهران 15

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی از کربلا در تهران 15

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی از کربلا در تهران 16

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی از کربلا در تهران 16

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی از کربلا در تهران 17

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی از کربلا در تهران 17

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی از کربلا در تهران 18

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی از کربلا در تهران 18

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید