جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل جدید مترو

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۹۶
جلسه معارفه مدیرعامل جدید مترو با حضور محسن پورسیدآقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برگزار شد.
عکاس: محسن ونایی
جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل جدید مترو 1

جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل جدید مترو 1

جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل جدید مترو 2

جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل جدید مترو 2

جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل جدید مترو 3

جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل جدید مترو 3

جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل جدید مترو 4

جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل جدید مترو 4

جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل جدید مترو 5

جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل جدید مترو 5

جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل جدید مترو 6

جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل جدید مترو 6

جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل جدید مترو 7

جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل جدید مترو 7

جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل جدید مترو 8

جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل جدید مترو 8

جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل جدید مترو 9

جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل جدید مترو 9

جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل جدید مترو 10

جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل جدید مترو 10

جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل جدید مترو 11

جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل جدید مترو 11

جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل جدید مترو 12

جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل جدید مترو 12

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید