نشست علمی-تخصصی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی شهرها

تاریخ: ۹ آبان ۱۳۹۶
نشست علمی-تخصصی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی شهرها که امسال با شعار «حکمروایی نوآورانه: شهرهای آزاد» همراه شده است، به همت شهرداری تهران و دفتر برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در تهران، با حضور اساتیدی چون: آقای دکتر مهدی حجت، سیامک مقدم، دکتر رحیم سرور، دکتر حسین ایمانی جاجرمی، دکتر سید محمود نجاتی، دکتر پیروز حناچی، سیامک مقدم، دکتر الهام فخاری، دکتر مونا عرفانیان، دکتر رضا هل فروش، دکتر علی نوذرپور، دکتر محمد علی زکریایی، دکتر کاوه رشید زاده روز سه شنبه ۹ آبان ماه در باغ کتاب تهران با هدف نویدبخش آینده‌ای بهتر برای شهرها و فرزندان برگزار شد.
عکاس: احسان طالب زاده

نشست علمی-تخصصی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی شهرها 40

نشست علمی-تخصصی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی شهرها 39

نشست علمی-تخصصی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی شهرها 38

نشست علمی-تخصصی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی شهرها 37

نشست علمی-تخصصی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی شهرها 36

نشست علمی-تخصصی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی شهرها 35

نشست علمی-تخصصی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی شهرها 34

نشست علمی-تخصصی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی شهرها 33

نشست علمی-تخصصی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی شهرها 32

نشست علمی-تخصصی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی شهرها 31

نشست علمی-تخصصی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی شهرها 30

نشست علمی-تخصصی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی شهرها 29

نشست علمی-تخصصی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی شهرها 28

نشست علمی-تخصصی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی شهرها 27

نشست علمی-تخصصی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی شهرها 26

نشست علمی-تخصصی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی شهرها 25

نشست علمی-تخصصی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی شهرها 24

نشست علمی-تخصصی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی شهرها 23

نشست علمی-تخصصی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی شهرها 22

نشست علمی-تخصصی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی شهرها 21

نشست علمی-تخصصی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی شهرها 20

نشست علمی-تخصصی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی شهرها 19

نشست علمی-تخصصی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی شهرها 18

نشست علمی-تخصصی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی شهرها 17

نشست علمی-تخصصی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی شهرها 16

نشست علمی-تخصصی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی شهرها 15

نشست علمی-تخصصی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی شهرها 14

نشست علمی-تخصصی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی شهرها 13

نشست علمی-تخصصی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی شهرها 12

نشست علمی-تخصصی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی شهرها 11

نشست علمی-تخصصی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی شهرها 10

نشست علمی-تخصصی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی شهرها 9

نشست علمی-تخصصی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی شهرها 8

نشست علمی-تخصصی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی شهرها 7

نشست علمی-تخصصی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی شهرها 6

نشست علمی-تخصصی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی شهرها 5

نشست علمی-تخصصی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی شهرها 4

نشست علمی-تخصصی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی شهرها 3

نشست علمی-تخصصی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی شهرها 2

نشست علمی-تخصصی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی شهرها 1

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید