بزرگترین سفره حضرت رقیه(س) در میدان امام حسین(ع)

تاریخ: ۲ آبان ۱۳۹۶
بزرگترین سفره حضرت رقیه خاتون(س) با حضور جمع کثیری از مردم پایتخت با همکاری مجمع جهانی خادمان حضرت رقیه(س)، توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با حضور گسترده مردم شهر تهران و کودکان سه تا ۱۰ سال، 2 آبان‌ ماه، در میدان امام حسین(ع) برپا شد.
عکاس: محسن ونایی
بزرگترین سفره حضرت رقیه(س) در میدان امام حسین(ع) 1

بزرگترین سفره حضرت رقیه(س) در میدان امام حسین(ع) 1

بزرگترین سفره حضرت رقیه(س) در میدان امام حسین(ع) 2

بزرگترین سفره حضرت رقیه(س) در میدان امام حسین(ع) 2

بزرگترین سفره حضرت رقیه(س) در میدان امام حسین(ع) 3

بزرگترین سفره حضرت رقیه(س) در میدان امام حسین(ع) 3

بزرگترین سفره حضرت رقیه(س) در میدان امام حسین(ع) 4

بزرگترین سفره حضرت رقیه(س) در میدان امام حسین(ع) 4

بزرگترین سفره حضرت رقیه(س) در میدان امام حسین(ع) 5

بزرگترین سفره حضرت رقیه(س) در میدان امام حسین(ع) 5

بزرگترین سفره حضرت رقیه(س) در میدان امام حسین(ع) 6

بزرگترین سفره حضرت رقیه(س) در میدان امام حسین(ع) 6

بزرگترین سفره حضرت رقیه(س) در میدان امام حسین(ع) 7

بزرگترین سفره حضرت رقیه(س) در میدان امام حسین(ع) 7

بزرگترین سفره حضرت رقیه(س) در میدان امام حسین(ع) 8

بزرگترین سفره حضرت رقیه(س) در میدان امام حسین(ع) 8

بزرگترین سفره حضرت رقیه(س) در میدان امام حسین(ع) 9

بزرگترین سفره حضرت رقیه(س) در میدان امام حسین(ع) 9

بزرگترین سفره حضرت رقیه(س) در میدان امام حسین(ع) 10

بزرگترین سفره حضرت رقیه(س) در میدان امام حسین(ع) 10

بزرگترین سفره حضرت رقیه(س) در میدان امام حسین(ع) 11

بزرگترین سفره حضرت رقیه(س) در میدان امام حسین(ع) 11

بزرگترین سفره حضرت رقیه(س) در میدان امام حسین(ع) 12

بزرگترین سفره حضرت رقیه(س) در میدان امام حسین(ع) 12

بزرگترین سفره حضرت رقیه(س) در میدان امام حسین(ع) 13

بزرگترین سفره حضرت رقیه(س) در میدان امام حسین(ع) 13

بزرگترین سفره حضرت رقیه(س) در میدان امام حسین(ع) 14

بزرگترین سفره حضرت رقیه(س) در میدان امام حسین(ع) 14

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید