چهاردهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از باغ موزه دفاع مقدّس

تاریخ: ۱ آبان ۱۳۹۶
صبح روز دوشنبه 1 آبان ماه چهاردهمین تور عکاسی رایگان آژانس عکس تهران از موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدّس (باغ موزه دفاع مقدّس واقع در بزرگراه حقانی) به همراه عکاسان رسانه و آزاد برگزار شد.
عکاس: احسان طالب زاده

چهاردهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از باغ موزه دفاع مقدّس 32

چهاردهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از باغ موزه دفاع مقدّس 31

چهاردهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از باغ موزه دفاع مقدّس 30

چهاردهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از باغ موزه دفاع مقدّس 29

چهاردهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از باغ موزه دفاع مقدّس 28

چهاردهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از باغ موزه دفاع مقدّس 27

چهاردهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از باغ موزه دفاع مقدّس 26

چهاردهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از باغ موزه دفاع مقدّس 25

چهاردهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از باغ موزه دفاع مقدّس 24

چهاردهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از باغ موزه دفاع مقدّس 23

چهاردهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از باغ موزه دفاع مقدّس 22

چهاردهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از باغ موزه دفاع مقدّس 21

چهاردهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از باغ موزه دفاع مقدّس 20

چهاردهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از باغ موزه دفاع مقدّس 19

چهاردهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از باغ موزه دفاع مقدّس 18

چهاردهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از باغ موزه دفاع مقدّس 17

چهاردهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از باغ موزه دفاع مقدّس 16

چهاردهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از باغ موزه دفاع مقدّس 15

چهاردهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از باغ موزه دفاع مقدّس 14

چهاردهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از باغ موزه دفاع مقدّس 13

چهاردهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از باغ موزه دفاع مقدّس 12

چهاردهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از باغ موزه دفاع مقدّس 11

چهاردهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از باغ موزه دفاع مقدّس 10

چهاردهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از باغ موزه دفاع مقدّس 9

چهاردهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از باغ موزه دفاع مقدّس 8

چهاردهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از باغ موزه دفاع مقدّس 7

چهاردهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از باغ موزه دفاع مقدّس 6

چهاردهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از باغ موزه دفاع مقدّس 5

چهاردهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از باغ موزه دفاع مقدّس 4

چهاردهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از باغ موزه دفاع مقدّس 3

چهاردهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از باغ موزه دفاع مقدّس 2

چهاردهمین تور عکاسی آژانس عکس تهران از باغ موزه دفاع مقدّس 1

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید