موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدّس

تاریخ: ۱ آبان ۱۳۹۶
موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به عـنوان محلی برای ارائه بخش اندکی از حماسه ملت غیور ایران در دوران انقلاب و دفاع مقدس در کنار مجموعه های بزرگ فرهنگی شهر نظیر باغ کتاب تهران، کتاب خانه ملی ، فرهنگستان های جمهوری اسلامی ، باغ هنر، تهران سرای قرآن و مصلای بزرگ تهران به عنوان قطب فرهنگی شهر تهران قرار گرفته است .
عکاس: محسن ونایی

موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدّس 30

موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدّس 29

موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدّس 28

موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدّس 27

موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدّس 26

موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدّس 25

موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدّس 24

موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدّس 23

موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدّس 22

موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدّس 21

موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدّس 20

موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدّس 19

موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدّس 18

موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدّس 17

موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدّس 16

موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدّس 15

موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدّس 14

موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدّس 13

موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدّس 12

موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدّس 11

موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدّس 10

موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدّس 9

موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدّس 8

موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدّس 7

موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدّس 6

موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدّس 5

موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدّس 4

موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدّس 3

موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدّس 2

موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدّس 1

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید