همایش عصای سفید

۲۹ مهر ۱۳۹۶
صبح روز شنبه 29 مهر ماه نشست صمیمی دکتر ابراهیم شیخ؛ معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران با نابینایان شهرداری تهران با عنوان همایش عصای سفید در ساختمان مرکزی شهرداری برگزار شد.
احسان طالب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/2ym