چهاردهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

۲۵ مهر ۱۳۹۶
چهاردهمین جلسه از پنجمین دوره ی شورای اسلامی شهر تهران، صبح روز سه شنبه، 25 مهرماه به ریاست محسن هاشمی رفسنجانی برگزار شد.
احسان طالب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/2kk