نخستین نشست خبری دکتر نجفی

۲۴ مهر ۱۳۹۶
صبح روز دوشنبه 24 مهرماه، نخستین نشست خبری دکتر محمد علی نجفی؛ شهردار تهران با اصحاب رسانه در سالن ایران زمین برگزار شد.
احسان طالب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/32i