همایش ضرورت توسعه رویکرد کودک و طبیعت در شهر تهران

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۶
همایش ضرورت توسعه رویکرد کودک و طبیعت در شهر تهران به مناسبت هفته ی ملی کودک مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار با همکاری امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران صبح روز چهارشنبه 19 مهرماه در تالار ایوان شمس برگزار شد.
عکاس: محسن ونایی
همایش ضرورت توسعه رویکرد کودک و طبیعت در شهر تهران 1

همایش ضرورت توسعه رویکرد کودک و طبیعت در شهر تهران 1

همایش ضرورت توسعه رویکرد کودک و طبیعت در شهر تهران 2

همایش ضرورت توسعه رویکرد کودک و طبیعت در شهر تهران 2

همایش ضرورت توسعه رویکرد کودک و طبیعت در شهر تهران 3

همایش ضرورت توسعه رویکرد کودک و طبیعت در شهر تهران 3

همایش ضرورت توسعه رویکرد کودک و طبیعت در شهر تهران 4

همایش ضرورت توسعه رویکرد کودک و طبیعت در شهر تهران 4

همایش ضرورت توسعه رویکرد کودک و طبیعت در شهر تهران 5

همایش ضرورت توسعه رویکرد کودک و طبیعت در شهر تهران 5

همایش ضرورت توسعه رویکرد کودک و طبیعت در شهر تهران 6

همایش ضرورت توسعه رویکرد کودک و طبیعت در شهر تهران 6

همایش ضرورت توسعه رویکرد کودک و طبیعت در شهر تهران 7

همایش ضرورت توسعه رویکرد کودک و طبیعت در شهر تهران 7

همایش ضرورت توسعه رویکرد کودک و طبیعت در شهر تهران 8

همایش ضرورت توسعه رویکرد کودک و طبیعت در شهر تهران 8

همایش ضرورت توسعه رویکرد کودک و طبیعت در شهر تهران 9

همایش ضرورت توسعه رویکرد کودک و طبیعت در شهر تهران 9

همایش ضرورت توسعه رویکرد کودک و طبیعت در شهر تهران 10

همایش ضرورت توسعه رویکرد کودک و طبیعت در شهر تهران 10

همایش ضرورت توسعه رویکرد کودک و طبیعت در شهر تهران 11

همایش ضرورت توسعه رویکرد کودک و طبیعت در شهر تهران 11

همایش ضرورت توسعه رویکرد کودک و طبیعت در شهر تهران 12

همایش ضرورت توسعه رویکرد کودک و طبیعت در شهر تهران 12

همایش ضرورت توسعه رویکرد کودک و طبیعت در شهر تهران 13

همایش ضرورت توسعه رویکرد کودک و طبیعت در شهر تهران 13

همایش ضرورت توسعه رویکرد کودک و طبیعت در شهر تهران 14

همایش ضرورت توسعه رویکرد کودک و طبیعت در شهر تهران 14

همایش ضرورت توسعه رویکرد کودک و طبیعت در شهر تهران 15

همایش ضرورت توسعه رویکرد کودک و طبیعت در شهر تهران 15

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید