بازدید کودکان کار از آسمان نمای گنبد مینا

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۶
همزمان با روز جهانی کودک گروهی از کودکان کار از آسمان نمای گنبد مینا به همت خیریه حمایت از کودکان مهر هستی و زنجیره ی مهربانی بازدید کردند.
عکاس: محسن ونایی

بازدید کودکان کار از آسمان نمای گنبد مینا 16

بازدید کودکان کار از آسمان نمای گنبد مینا 14

بازدید کودکان کار از آسمان نمای گنبد مینا 13

بازدید کودکان کار از آسمان نمای گنبد مینا 12

بازدید کودکان کار از آسمان نمای گنبد مینا 11

بازدید کودکان کار از آسمان نمای گنبد مینا 10

بازدید کودکان کار از آسمان نمای گنبد مینا 9

بازدید کودکان کار از آسمان نمای گنبد مینا 8

بازدید کودکان کار از آسمان نمای گنبد مینا 7

بازدید کودکان کار از آسمان نمای گنبد مینا 6

بازدید کودکان کار از آسمان نمای گنبد مینا 5

بازدید کودکان کار از آسمان نمای گنبد مینا 4

بازدید کودکان کار از آسمان نمای گنبد مینا 3

بازدید کودکان کار از آسمان نمای گنبد مینا 2

بازدید کودکان کار از آسمان نمای گنبد مینا 1

بازدید کودکان کار از آسمان نمای گنبد مینا 15

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید