یک شب با شهردار شب تهران

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۶
همزمان با شام غریبان محرم ۱۴۳۹ ه.ق امین عارف نیا؛ مشاور شهردار و رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران نخستین مأموریت خود را به عنوان شهردار شب تهران با بازدید از ساختمان مرکز کنترل ترافیک شهرداری واقع در خیابان ایرانشهر آغاز و گشت زنی در مناطق مختلف ۲۲ گانه به انجام رسانید.
عکاس: احسان طالب زاده

یک شب با شهردار شب تهران 36

یک شب با شهردار شب تهران 35

یک شب با شهردار شب تهران 34

یک شب با شهردار شب تهران 33

یک شب با شهردار شب تهران 32

یک شب با شهردار شب تهران 31

یک شب با شهردار شب تهران 30

یک شب با شهردار شب تهران 29

یک شب با شهردار شب تهران 28

یک شب با شهردار شب تهران 27

یک شب با شهردار شب تهران 26

یک شب با شهردار شب تهران 25

یک شب با شهردار شب تهران 24

یک شب با شهردار شب تهران 23

یک شب با شهردار شب تهران 22

یک شب با شهردار شب تهران 21

یک شب با شهردار شب تهران 20

یک شب با شهردار شب تهران 19

یک شب با شهردار شب تهران 18

یک شب با شهردار شب تهران 17

یک شب با شهردار شب تهران 16

یک شب با شهردار شب تهران 15

یک شب با شهردار شب تهران 14

یک شب با شهردار شب تهران 13

یک شب با شهردار شب تهران 12

یک شب با شهردار شب تهران 11

یک شب با شهردار شب تهران 10

یک شب با شهردار شب تهران 9

یک شب با شهردار شب تهران 8

یک شب با شهردار شب تهران 7

یک شب با شهردار شب تهران 6

یک شب با شهردار شب تهران 5

یک شب با شهردار شب تهران 4

یک شب با شهردار شب تهران 3

یک شب با شهردار شب تهران 2

یک شب با شهردار شب تهران 1

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید