مراسم نصب تابلوی کوچه به نام شهید آتش نشان داداشی

تاریخ: ۵ مهر ۱۳۹۶
مراسم نصب تابلوی کوچه به نام شهید آتش نشان امیرحسین داداشی هم زمان با روز آتش نشان و با حضور خانواده معزز شهدای حادثه پلاسکو برگزار شد.
عکاس: محسن ونایی
مراسم نصب تابلوی کوچه به نام شهید آتش نشان داداشی 1

مراسم نصب تابلوی کوچه به نام شهید آتش نشان داداشی 1

مراسم نصب تابلوی کوچه به نام شهید آتش نشان داداشی 2

مراسم نصب تابلوی کوچه به نام شهید آتش نشان داداشی 2

مراسم نصب تابلوی کوچه به نام شهید آتش نشان داداشی 3

مراسم نصب تابلوی کوچه به نام شهید آتش نشان داداشی 3

مراسم نصب تابلوی کوچه به نام شهید آتش نشان داداشی 4

مراسم نصب تابلوی کوچه به نام شهید آتش نشان داداشی 4

مراسم نصب تابلوی کوچه به نام شهید آتش نشان داداشی 5

مراسم نصب تابلوی کوچه به نام شهید آتش نشان داداشی 5

مراسم نصب تابلوی کوچه به نام شهید آتش نشان داداشی 6

مراسم نصب تابلوی کوچه به نام شهید آتش نشان داداشی 6

مراسم نصب تابلوی کوچه به نام شهید آتش نشان داداشی 7

مراسم نصب تابلوی کوچه به نام شهید آتش نشان داداشی 7

مراسم نصب تابلوی کوچه به نام شهید آتش نشان داداشی 8

مراسم نصب تابلوی کوچه به نام شهید آتش نشان داداشی 8

مراسم نصب تابلوی کوچه به نام شهید آتش نشان داداشی 9

مراسم نصب تابلوی کوچه به نام شهید آتش نشان داداشی 9

مراسم نصب تابلوی کوچه به نام شهید آتش نشان داداشی 10

مراسم نصب تابلوی کوچه به نام شهید آتش نشان داداشی 10

مراسم نصب تابلوی کوچه به نام شهید آتش نشان داداشی 11

مراسم نصب تابلوی کوچه به نام شهید آتش نشان داداشی 11

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید