همایش بزرگ بسیجیان شهرداری تهران

تاریخ: ۴ مهر ۱۳۹۶
همایش بزرگ بسیجیان شهرداری تهران، گردان‌های قدس و کوثر به مناسبت هفته دفاع مقدس روز سه شنبه 4 مهرماه 1396 با حضور دکتر محمد علی نجفی؛ شهردار تهران، محسن هاشمی رفسنجانی؛ رئیس شورای اسلامی شهر تهران، دیگر اعضاء شورا و مسئولان شهرداری در محوطه ی ساختمان شهرداری تهران برگزار شد.
عکاس: محسن ونایی
همایش بزرگ بسیجیان شهرداری تهران 1

همایش بزرگ بسیجیان شهرداری تهران 1

همایش بزرگ بسیجیان شهرداری تهران 2

همایش بزرگ بسیجیان شهرداری تهران 2

همایش بزرگ بسیجیان شهرداری تهران 3

همایش بزرگ بسیجیان شهرداری تهران 3

همایش بزرگ بسیجیان شهرداری تهران 4

همایش بزرگ بسیجیان شهرداری تهران 4

همایش بزرگ بسیجیان شهرداری تهران 5

همایش بزرگ بسیجیان شهرداری تهران 5

همایش بزرگ بسیجیان شهرداری تهران 6

همایش بزرگ بسیجیان شهرداری تهران 6

همایش بزرگ بسیجیان شهرداری تهران 7

همایش بزرگ بسیجیان شهرداری تهران 7

همایش بزرگ بسیجیان شهرداری تهران 8

همایش بزرگ بسیجیان شهرداری تهران 8

همایش بزرگ بسیجیان شهرداری تهران 9

همایش بزرگ بسیجیان شهرداری تهران 9

همایش بزرگ بسیجیان شهرداری تهران 10

همایش بزرگ بسیجیان شهرداری تهران 10

همایش بزرگ بسیجیان شهرداری تهران 11

همایش بزرگ بسیجیان شهرداری تهران 11

همایش بزرگ بسیجیان شهرداری تهران 12

همایش بزرگ بسیجیان شهرداری تهران 12

همایش بزرگ بسیجیان شهرداری تهران 13

همایش بزرگ بسیجیان شهرداری تهران 13

همایش بزرگ بسیجیان شهرداری تهران 14

همایش بزرگ بسیجیان شهرداری تهران 14

همایش بزرگ بسیجیان شهرداری تهران 15

همایش بزرگ بسیجیان شهرداری تهران 15

همایش بزرگ بسیجیان شهرداری تهران 16

همایش بزرگ بسیجیان شهرداری تهران 16

همایش بزرگ بسیجیان شهرداری تهران 17

همایش بزرگ بسیجیان شهرداری تهران 17

همایش بزرگ بسیجیان شهرداری تهران 18

همایش بزرگ بسیجیان شهرداری تهران 18

همایش بزرگ بسیجیان شهرداری تهران 19

همایش بزرگ بسیجیان شهرداری تهران 19

همایش بزرگ بسیجیان شهرداری تهران 20

همایش بزرگ بسیجیان شهرداری تهران 20

همایش بزرگ بسیجیان شهرداری تهران 21

همایش بزرگ بسیجیان شهرداری تهران 21

همایش بزرگ بسیجیان شهرداری تهران 22

همایش بزرگ بسیجیان شهرداری تهران 22

همایش بزرگ بسیجیان شهرداری تهران 23

همایش بزرگ بسیجیان شهرداری تهران 23

همایش بزرگ بسیجیان شهرداری تهران 24

همایش بزرگ بسیجیان شهرداری تهران 24

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید