نشست فصلی مدیران شهرداری تهران

۳ مهر ۱۳۹۶
نخستین نشست فصلی دکتر محمد علی نجفی؛ شهردار تهران با شهرداران مناطق، معاونان، مدیران شهرداری تهران و برخی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران روز دوشنبه ۳ مهرماه ۱۳۹۶ در برج میلاد برگذار شد.
احسان طالب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/7d9