امضای تفاهم نامه همکاری ایران و ژاپن برای کاهش آلودگی هوا

تاریخ: ۳ مهر ۱۳۹۶
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری ایران و ژاپن تصریح کرد: برابر مجوز دولت، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران به عنوان طرف ایرانی به منظور عقد قرارداد همکاری فی مابین ایران و ژاپن ( شرکت جایکا) در موضوع کاهش آلودگی هوای تهران معرفی شده است. به همین منظور امروز برای رسیدن به الگوی ملی کاهش آلودگی هوا تفاهم همکاری به امضا رسید.
عکاس: محسن ونایی
امضای تفاهم نامه همکاری ایران و ژاپن برای کاهش آلودگی هوا 1

امضای تفاهم نامه همکاری ایران و ژاپن برای کاهش آلودگی هوا 1

امضای تفاهم نامه همکاری ایران و ژاپن برای کاهش آلودگی هوا 2

امضای تفاهم نامه همکاری ایران و ژاپن برای کاهش آلودگی هوا 2

امضای تفاهم نامه همکاری ایران و ژاپن برای کاهش آلودگی هوا 3

امضای تفاهم نامه همکاری ایران و ژاپن برای کاهش آلودگی هوا 3

امضای تفاهم نامه همکاری ایران و ژاپن برای کاهش آلودگی هوا 4

امضای تفاهم نامه همکاری ایران و ژاپن برای کاهش آلودگی هوا 4

امضای تفاهم نامه همکاری ایران و ژاپن برای کاهش آلودگی هوا 5

امضای تفاهم نامه همکاری ایران و ژاپن برای کاهش آلودگی هوا 5

امضای تفاهم نامه همکاری ایران و ژاپن برای کاهش آلودگی هوا 6

امضای تفاهم نامه همکاری ایران و ژاپن برای کاهش آلودگی هوا 6

امضای تفاهم نامه همکاری ایران و ژاپن برای کاهش آلودگی هوا 7

امضای تفاهم نامه همکاری ایران و ژاپن برای کاهش آلودگی هوا 7

امضای تفاهم نامه همکاری ایران و ژاپن برای کاهش آلودگی هوا 8

امضای تفاهم نامه همکاری ایران و ژاپن برای کاهش آلودگی هوا 8

امضای تفاهم نامه همکاری ایران و ژاپن برای کاهش آلودگی هوا 9

امضای تفاهم نامه همکاری ایران و ژاپن برای کاهش آلودگی هوا 9

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید