رونمایی از کتاب عکس "چهلم"

تاریخ: ۱ مهر ۱۳۹۶
رونمایی از کتاب عکس "چهلم" به همت موسسه شیعا با حضور مجید مجیدی، استاد محمود فرشچیان، حجت الاسلام سیدمحمود دعایی، احمد مسجد جامعی و تعدادی از استادان عکاسی ایران در موزه هنرهای دینی امام علی(ع) برگزار شد.
عکاس: محسن ونایی
رونمایی از کتاب عکس "چهلم" 1

رونمایی از کتاب عکس "چهلم" 1

رونمایی از کتاب عکس "چهلم" 2

رونمایی از کتاب عکس "چهلم" 2

رونمایی از کتاب عکس "چهلم" 3

رونمایی از کتاب عکس "چهلم" 3

رونمایی از کتاب عکس "چهلم" 4

رونمایی از کتاب عکس "چهلم" 4

رونمایی از کتاب عکس "چهلم" 5

رونمایی از کتاب عکس "چهلم" 5

رونمایی از کتاب عکس "چهلم" 6

رونمایی از کتاب عکس "چهلم" 6

رونمایی از کتاب عکس "چهلم" 7

رونمایی از کتاب عکس "چهلم" 7

رونمایی از کتاب عکس "چهلم" 8

رونمایی از کتاب عکس "چهلم" 8

رونمایی از کتاب عکس "چهلم" 9

رونمایی از کتاب عکس "چهلم" 9

رونمایی از کتاب عکس "چهلم" 10

رونمایی از کتاب عکس "چهلم" 10

رونمایی از کتاب عکس "چهلم" 11

رونمایی از کتاب عکس "چهلم" 11

رونمایی از کتاب عکس "چهلم" 12

رونمایی از کتاب عکس "چهلم" 12

رونمایی از کتاب عکس "چهلم" 13

رونمایی از کتاب عکس "چهلم" 13

رونمایی از کتاب عکس "چهلم" 14

رونمایی از کتاب عکس "چهلم" 14

رونمایی از کتاب عکس "چهلم" 15

رونمایی از کتاب عکس "چهلم" 15

رونمایی از کتاب عکس "چهلم" 16

رونمایی از کتاب عکس "چهلم" 16

رونمایی از کتاب عکس "چهلم" 17

رونمایی از کتاب عکس "چهلم" 17

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید