مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلی تهران

تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۶
عکاس: محسن ونایی
مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلی تهران 1

مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلی تهران 1

مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلی تهران 2

مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلی تهران 2

مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلی تهران 3

مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلی تهران 3

مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلی تهران 4

مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلی تهران 4

مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلی تهران 5

مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلی تهران 5

مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلی تهران 6

مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلی تهران 6

مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلی تهران 7

مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلی تهران 7

مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلی تهران 8

مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلی تهران 8

مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلی تهران 9

مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلی تهران 9

مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلی تهران 10

مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلی تهران 10

مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلی تهران 11

مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلی تهران 11

مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلی تهران 12

مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلی تهران 12

مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلی تهران 13

مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلی تهران 13

مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلی تهران 14

مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلی تهران 14

مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلی تهران 15

مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلی تهران 15

مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلی تهران 16

مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلی تهران 16

مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلی تهران 17

مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلی تهران 17

مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلی تهران 18

مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلی تهران 18

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید