پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو

تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۶
شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو، با مترو به ایستگاه میدان امام خمینی(ره) رفتند و از آنجا به همراه شهروندان پیاده از نقاط مختلف منطقه 12 مانند کاخ گلستان و محله عودلاجان، تیمچه اکبریان و ... بازدید کردند و به مناسب آغاز هفته دفاع مقدس به زیارت شهدای گمنام رفتند.
عکاس: احسان رأفتی
پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 1

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 1

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 2

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 2

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 3

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 3

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 4

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 4

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 5

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 5

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 6

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 6

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 7

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 7

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 8

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 8

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 9

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 9

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 10

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 10

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 11

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 11

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 12

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 12

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 13

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 13

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 14

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 14

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 15

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 15

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 16

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 16

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 17

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 17

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 18

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 18

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 19

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 19

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 20

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 20

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 21

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 21

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 22

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 22

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 23

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 23

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 24

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 24

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 25

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 25

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 27

پیاده‌روی شهردار تهران در روز جهانی بدون خودرو 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید