۶ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو

تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۶
شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو، با مترو به ایستگاه میدان امام خمینی(ره) رفتند و از آنجا به همراه شهروندان پیاده از نقاط مختلف منطقه 12 مانند کاخ گلستان و محله عودلاجان بازدید کردند.
عکاس: احسان رأفتی
مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 1

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 1

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 2

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 2

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 3

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 3

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 4

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 4

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 5

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 5

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 6

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 6

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 7

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 7

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 8

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 8

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 9

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 9

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 10

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 10

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 11

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 11

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 12

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 12

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 13

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 13

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 14

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 14

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 15

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 15

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 16

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 16

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 17

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 17

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 18

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 18

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 19

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 19

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 20

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 20

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 21

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 21

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 22

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 22

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 23

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 23

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 24

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 24

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 25

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 25

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 26

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 26

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 27

مترو سواری شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون خودرو 27

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید