جلسه دورنگاه مرکز ارتباطات شهرداری تهران

۲۸ شهریور ۱۳۹۶
صبح روز سه شنبه 28 شهریورماه جلسه دورنگاه مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران با حضور امین عارف نیا؛ رئیس مرکز ارتباطات در سالن آمفی تئاتر محل دائمی نمایشگاه های شهرداری تهران برگزار شد.
احسان طالب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/4bg