نامگذاری ایستگاه ٤٩ آتش نشانی به نام شهید امینی و رونمایی از سردیس

تاریخ: ۲۸ شهریور ۱۳۹۶
ایستگاه ۴۹ آتش‌نشانی که پیش از این محل فعالیت شهید آتش‌نشان امینی بوده، به نام وی نامگذاری شد و از تابلو برنجی شهید امینی با حضور همکاران و دوستانش و تنها دخترش رونمایی شد. ایستگاه ۴۹ بزرگراه‌های شهید چمران، شهید حکیم، شهید همت، رسالت و کردستان را تحت پوشش دارد. شهید امینی از ساکنان محله فراز بود که در حادثه پلاسکو به شهادت رسید.
عکاس: محسن ونایی

نامگذاری ایستگاه ٤٩ آتش نشانی به نام شهید امینی و رونمایی از سردیس 1

نامگذاری ایستگاه ٤٩ آتش نشانی به نام شهید امینی و رونمایی از سردیس 1

نامگذاری ایستگاه ٤٩ آتش نشانی به نام شهید امینی و رونمایی از سردیس 1

نامگذاری ایستگاه ٤٩ آتش نشانی به نام شهید امینی و رونمایی از سردیس 1

نامگذاری ایستگاه ٤٩ آتش نشانی به نام شهید امینی و رونمایی از سردیس 1

نامگذاری ایستگاه ٤٩ آتش نشانی به نام شهید امینی و رونمایی از سردیس 1

نامگذاری ایستگاه ٤٩ آتش نشانی به نام شهید امینی و رونمایی از سردیس 1

نامگذاری ایستگاه ٤٩ آتش نشانی به نام شهید امینی و رونمایی از سردیس 1

نامگزاری ایستگاه ٤٩ آتشنشانی به نام شهید امینی و رونمایی از سردیس 9

نامگذاری ایستگاه ٤٩ آتش نشانی به نام شهید امینی و رونمایی از سردیس 1

نامگذاری ایستگاه ٤٩ آتش نشانی به نام شهید امینی و رونمایی از سردیس 1

نامگذاری ایستگاه ٤٩ آتش نشانی به نام شهید امینی و رونمایی از سردیس 1

نامگذاری ایستگاه ٤٩ آتش نشانی به نام شهید امینی و رونمایی از سردیس 1

نامگذاری ایستگاه ٤٩ آتش نشانی به نام شهید امینی و رونمایی از سردیس 1

نامگذاری ایستگاه ٤٩ آتش نشانی به نام شهید امینی و رونمایی از سردیس 1

نامگذاری ایستگاه ٤٩ آتش نشانی به نام شهید امینی و رونمایی از سردیس 1

نامگذاری ایستگاه ٤٩ آتش نشانی به نام شهید امینی و رونمایی از سردیس 1

نامگذاری ایستگاه ٤٩ آتش نشانی به نام شهید امینی و رونمایی از سردیس 1

نامگذاری ایستگاه ٤٩ آتش نشانی به نام شهید امینی و رونمایی از سردیس 1

نامگذاری ایستگاه ٤٩ آتش نشانی به نام شهید امینی و رونمایی از سردیس 1

نامگذاری ایستگاه ٤٩ آتش نشانی به نام شهید امینی و رونمایی از سردیس 1

نامگذاری ایستگاه ٤٩ آتش نشانی به نام شهید امینی و رونمایی از سردیس 1

نامگذاری ایستگاه ٤٩ آتش نشانی به نام شهید امینی و رونمایی از سردیس 1

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید