جشنواره‌ شب‌های تابستان برج میلاد تهران

تاریخ: ۲۷ شهریور ۱۳۹۶
ویژه‌برنامه‌ی شب های فرهنگی سیتان و بلوچستان در برج میلاد تهران از ساعت ۱۸ تا 24 در محوطه‌ی غربی برج تا 27 شهریور ماه ادامه دارد.
عکاس: شایان محرابی

جشنواره‌ شب‌های تابستان برج میلاد تهران 28

جشنواره‌ شب‌های تابستان برج میلاد تهران 27

جشنواره‌ شب‌های تابستان برج میلاد تهران 26

جشنواره‌ شب‌های تابستان برج میلاد تهران 25

جشنواره‌ شب‌های تابستان برج میلاد تهران 23

جشنواره‌ شب‌های تابستان برج میلاد تهران 22

جشنواره‌ شب‌های تابستان برج میلاد تهران 21

جشنواره‌ شب‌های تابستان برج میلاد تهران 20

جشنواره‌ شب‌های تابستان برج میلاد تهران 19

جشنواره‌ شب‌های تابستان برج میلاد تهران 18

جشنواره‌ شب‌های تابستان برج میلاد تهران 17

جشنواره‌ شب‌های تابستان برج میلاد تهران 16

جشنواره‌ شب‌های تابستان برج میلاد تهران 15

جشنواره‌ شب‌های تابستان برج میلاد تهران 14

جشنواره‌ شب‌های تابستان برج میلاد تهران 13

جشنواره‌ شب‌های تابستان برج میلاد تهران 12

جشنواره‌ شب‌های تابستان برج میلاد تهران 11

جشنواره‌ شب‌های تابستان برج میلاد تهران 10

جشنواره‌ شب‌های تابستان برج میلاد تهران 9

جشنواره‌ شب‌های تابستان برج میلاد تهران 8

جشنواره‌ شب‌های تابستان برج میلاد تهران 7

جشنواره‌ شب‌های تابستان برج میلاد تهران 6

جشنواره‌ شب‌های تابستان برج میلاد تهران 5

جشنواره‌ شب‌های تابستان برج میلاد تهران 4

جشنواره‌ شب‌های تابستان برج میلاد تهران 3

جشنواره‌ شب‌های تابستان برج میلاد تهران 2

جشنواره‌ شب‌های تابستان برج میلاد تهران 1

جشنواره‌ شب‌های تابستان برج میلاد تهران 24

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید