بازارِ خرید لوازم و تحریر‎

تاریخ: ۲۷ شهریور ۱۳۹۶
هرسال با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی بازار خرید لوازم تحریر روزهای شلوغی را سپری می کنند. در این بین نمایشگاه ها و بازارهای جنبی نیز شروع به کار می کنند. فروشگاه های بزرگ مانند شهروند نیز فروش های فوق العاده خود را شروع می کنند. عکس ها راسته لوازم تحریر فروش های بازار بزرگ تهران را روایت می کند.
عکاس: محسن ونایی
بازارِ خرید لوازم و تحریر‎ 1

بازارِ خرید لوازم و تحریر‎ 1

بازارِ خرید لوازم و تحریر‎ 2

بازارِ خرید لوازم و تحریر‎ 2

بازارِ خرید لوازم و تحریر‎ 3

بازارِ خرید لوازم و تحریر‎ 3

بازارِ خرید لوازم و تحریر‎ 4

بازارِ خرید لوازم و تحریر‎ 4

بازارِ خرید لوازم و تحریر‎ 5

بازارِ خرید لوازم و تحریر‎ 5

بازارِ خرید لوازم و تحریر‎ 6

بازارِ خرید لوازم و تحریر‎ 6

بازارِ خرید لوازم و تحریر‎ 7

بازارِ خرید لوازم و تحریر‎ 7

بازارِ خرید لوازم و تحریر‎ 8

بازارِ خرید لوازم و تحریر‎ 8

بازارِ خرید لوازم و تحریر‎ 9

بازارِ خرید لوازم و تحریر‎ 9

بازارِ خرید لوازم و تحریر‎ 10

بازارِ خرید لوازم و تحریر‎ 10

بازارِ خرید لوازم و تحریر‎ 11

بازارِ خرید لوازم و تحریر‎ 11

بازارِ خرید لوازم و تحریر‎ 12

بازارِ خرید لوازم و تحریر‎ 12

بازارِ خرید لوازم و تحریر‎ 13

بازارِ خرید لوازم و تحریر‎ 13

بازارِ خرید لوازم و تحریر‎ 14

بازارِ خرید لوازم و تحریر‎ 14

بازارِ خرید لوازم و تحریر‎ 15

بازارِ خرید لوازم و تحریر‎ 15

بازارِ خرید لوازم و تحریر‎ 16

بازارِ خرید لوازم و تحریر‎ 16

بازارِ خرید لوازم و تحریر‎ 17

بازارِ خرید لوازم و تحریر‎ 17

بازارِ خرید لوازم و تحریر‎ 18

بازارِ خرید لوازم و تحریر‎ 18

بازارِ خرید لوازم و تحریر‎ 19

بازارِ خرید لوازم و تحریر‎ 19

بازارِ خرید لوازم و تحریر‎ 20

بازارِ خرید لوازم و تحریر‎ 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید