مراسم جشن تولد فرهاد آئیش

تاریخ: ۲۶ شهریور ۱۳۹۶
بیست و هفتمین تولد هنرمندان با حضور هنرمندانی چون مائده طهماسبی، همایون ارشادی، علی نصیریان، محمود صلاحی، حمیدرضا نعیمی، شبنم فرشادجو، گوهر خیراندیش، مهسا طهماسبی و ... برگزار شد.
عکاس: محسن ونایی
مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 1

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 1

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 2

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 2

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 3

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 3

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 4

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 4

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 5

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 5

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 6

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 6

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 7

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 7

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 8

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 8

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 9

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 9

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 10

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 10

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 11

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 11

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 12

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 12

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 13

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 13

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 14

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 14

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 15

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 15

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 16

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 16

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 17

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 17

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 18

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 18

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 19

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 19

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 20

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 20

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 21

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 21

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 22

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 22

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 23

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 23

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 24

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 24

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 25

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 25

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 26

مراسم جشن تولد فرهاد آئیش 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید