مراسم تکریم و معارفه رییس مرکز ارتباطات شهرداری تهران

۲۱ شهریور ۱۳۹۶
مراسم تکریم و معارفه رییس مرکز ارتباطات شهرداری تهران با حضور دکتر شوشتری برگزار شد. در این جلسه امین عارف نیا به عنوان رییس جدید مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران معارفه شد و از زحمات شهرام گیل آبادی تقدیر شد.
احسان رافتی
http://www.tehranpicture.ir/u/6fk