مراسم انتصاب شهرداران 6 منطقه تهران

تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۹۶
محمدعلی نجفی در احکامی، شهرداران مناطق ۴، ۹، ۱۲، ۱۳، ۱۵ و ۲۱ تهران را منصوب کرد. بر اساس حکم شهردار تهران، حسینی نوکنده به عنوان شهردار منطقه۴، سیدعلی مفاخریان به عنوان شهردار منطقه۹، پیمان حسین محسنی به عنوان شهردار منطقه۱۲، مرتضی رحمان زاده به عنوان شهردار منطقه۱۳، وحیدرضا انارکی محمدی به عنوان شهردار منطقه۱۵ و حسن رحمانی به عنوان شهردار منطقه۲۱ تهران منصوب شدند. همچنین شهردار تهران در حکمی امین عارف نیا را به عنوان رییس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران، حسن رباطی را به عنوان معاون هماهنگی و امور مناطق و حمیدرضاقالیباف را به عنوان سرپرست حراست شهرداری تهران منصوب کرد.
عکاس: مجید حسینی

مراسم انتصاب شهرداران 6 منطقه تهران 30

مراسم انتصاب شهرداران 6 منطقه تهران 29

مراسم انتصاب شهرداران 6 منطقه تهران 28

مراسم انتصاب شهرداران 6 منطقه تهران 27

مراسم انتصاب شهرداران 6 منطقه تهران 26

مراسم انتصاب شهرداران 6 منطقه تهران 25

مراسم انتصاب شهرداران 6 منطقه تهران 24

مراسم انتصاب شهرداران 6 منطقه تهران 23

مراسم انتصاب شهرداران 6 منطقه تهران 22

مراسم انتصاب شهرداران 6 منطقه تهران 21

مراسم انتصاب شهرداران 6 منطقه تهران 20

مراسم انتصاب شهرداران 6 منطقه تهران 19

مراسم انتصاب شهرداران 6 منطقه تهران 18

مراسم انتصاب شهرداران 6 منطقه تهران 17

مراسم انتصاب شهرداران 6 منطقه تهران 16

مراسم انتصاب شهرداران 6 منطقه تهران 15

مراسم انتصاب شهرداران 6 منطقه تهران 14

مراسم انتصاب شهرداران 6 منطقه تهران 13

مراسم انتصاب شهرداران 6 منطقه تهران 12

مراسم انتصاب شهرداران 6 منطقه تهران 11

مراسم انتصاب شهرداران 6 منطقه تهران 10

مراسم انتصاب شهرداران 6 منطقه تهران 9

مراسم انتصاب شهرداران 6 منطقه تهران 8

مراسم انتصاب شهرداران 6 منطقه تهران 7

مراسم انتصاب شهرداران 6 منطقه تهران 6

مراسم انتصاب شهرداران 6 منطقه تهران 5

مراسم انتصاب شهرداران 6 منطقه تهران 4

مراسم انتصاب شهرداران 6 منطقه تهران 3

مراسم انتصاب شهرداران 6 منطقه تهران 2

مراسم انتصاب شهرداران 6 منطقه تهران 1

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید