دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران

تاریخ: ۱۵ شهریور ۱۳۹۶
دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران جام غدیر گرامیداشت مرحوم پهلوان بیت الله عباسپور در مجموعه رفاهی تقریحی و فرهنگی الماس شهر برگزار شد.
عکاس: محسن ونایی
دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران 1

دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران 1

دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران 2

دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران 2

دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران 3

دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران 3

دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران 4

دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران 4

دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران 5

دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران 5

دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران 6

دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران 6

دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران 7

دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران 7

دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران 8

دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران 8

دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران 9

دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران 9

دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران 10

دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران 10

دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران 11

دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران 11

دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران 12

دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران 12

دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران 13

دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران 13

دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران 14

دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران 14

دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران 15

دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران 15

دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران 16

دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران 16

دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران 17

دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران 17

دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران 18

دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران 18

دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران 19

دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران 19

دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران 20

دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران 20

دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران 21

دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران 21

دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران 22

دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران 22

دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران 23

دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران 23

دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران 24

دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران 24

دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران 25

دومین دوره مسابقات قویترین مردان شهرداری تهران 25

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید