آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام»

تاریخ: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶
آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» که در قالب پویش مردمی عشاق الحسین(ع) برپا شد، با حضور محمود صلاحی، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، امیرخوراکیان، معاون محتوای شورای ملی فضای مجازی و جمعی از چهره‌های فرهنگی عصر روز سه شنبه 14 شهریور 1396 در فرهنگسرای انقلاب برگزار شد.
عکاس: احسان طالب زاده
آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 1

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 1

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 2

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 2

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 3

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 3

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 4

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 4

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 5

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 5

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 6

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 6

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 7

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 7

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 8

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 8

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 9

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 9

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 10

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 10

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 11

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 11

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 12

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 12

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 13

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 13

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 14

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 14

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 15

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 15

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 16

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 16

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 17

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 17

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 18

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 18

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 19

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 19

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 20

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 20

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 21

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 21

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 22

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 22

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 23

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 23

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 24

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 24

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 25

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 25

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 26

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 26

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 27

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 27

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 28

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 28

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 29

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 29

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 30

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 30

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 31

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 31

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 32

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 32

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 33

آیین اختتامیه دومین مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» 33

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید