جشن تولد گوهر خیراندیش

تاریخ: ۱۲ شهریور ۱۳۹۶
بیست و ششمین «تولد ماه» به مناسبت تولد ۶۳ سالگی گوهر خیراندیش، بازیگر سینما و تلویزیون با حضور جمعی از هنرمندان در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برگزار شد.
عکاس: محسن ونایی
جشن تولد گوهر خیراندیش 1

جشن تولد گوهر خیراندیش 1

جشن تولد گوهر خیراندیش 2

جشن تولد گوهر خیراندیش 2

جشن تولد گوهر خیراندیش 3

جشن تولد گوهر خیراندیش 3

جشن تولد گوهر خیراندیش 4

جشن تولد گوهر خیراندیش 4

جشن تولد گوهر خیراندیش 5

جشن تولد گوهر خیراندیش 5

جشن تولد گوهر خیراندیش 6

جشن تولد گوهر خیراندیش 6

جشن تولد گوهر خیراندیش 7

جشن تولد گوهر خیراندیش 7

جشن تولد گوهر خیراندیش 8

جشن تولد گوهر خیراندیش 8

جشن تولد گوهر خیراندیش 9

جشن تولد گوهر خیراندیش 9

جشن تولد گوهر خیراندیش 10

جشن تولد گوهر خیراندیش 10

جشن تولد گوهر خیراندیش 11

جشن تولد گوهر خیراندیش 11

جشن تولد گوهر خیراندیش 12

جشن تولد گوهر خیراندیش 12

جشن تولد گوهر خیراندیش 13

جشن تولد گوهر خیراندیش 13

جشن تولد گوهر خیراندیش 14

جشن تولد گوهر خیراندیش 14

جشن تولد گوهر خیراندیش 15

جشن تولد گوهر خیراندیش 15

جشن تولد گوهر خیراندیش 16

جشن تولد گوهر خیراندیش 16

جشن تولد گوهر خیراندیش 17

جشن تولد گوهر خیراندیش 17

جشن تولد گوهر خیراندیش 18

جشن تولد گوهر خیراندیش 18

جشن تولد گوهر خیراندیش 19

جشن تولد گوهر خیراندیش 19

جشن تولد گوهر خیراندیش 20

جشن تولد گوهر خیراندیش 20

جشن تولد گوهر خیراندیش 21

جشن تولد گوهر خیراندیش 21

جشن تولد گوهر خیراندیش 22

جشن تولد گوهر خیراندیش 22

جشن تولد گوهر خیراندیش 23

جشن تولد گوهر خیراندیش 23

جشن تولد گوهر خیراندیش 24

جشن تولد گوهر خیراندیش 24

جشن تولد گوهر خیراندیش 25

جشن تولد گوهر خیراندیش 25

جشن تولد گوهر خیراندیش 26

جشن تولد گوهر خیراندیش 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید