نخستین جایزه هنری قلب تهران

تاریخ: ۸ شهریور ۱۳۹۶
نخستین جایزه هنری قلب تهران در موزه ملک برگزار شد.
عکاس: محسن ونایی
نخستین جایزه هنری قلب تهران 1

نخستین جایزه هنری قلب تهران 1

نخستین جایزه هنری قلب تهران 2

نخستین جایزه هنری قلب تهران 2

نخستین جایزه هنری قلب تهران 3

نخستین جایزه هنری قلب تهران 3

نخستین جایزه هنری قلب تهران 4

نخستین جایزه هنری قلب تهران 4

نخستین جایزه هنری قلب تهران 5

نخستین جایزه هنری قلب تهران 5

نخستین جایزه هنری قلب تهران 6

نخستین جایزه هنری قلب تهران 6

نخستین جایزه هنری قلب تهران 7

نخستین جایزه هنری قلب تهران 7

نخستین جایزه هنری قلب تهران 8

نخستین جایزه هنری قلب تهران 8

نخستین جایزه هنری قلب تهران 9

نخستین جایزه هنری قلب تهران 9

نخستین جایزه هنری قلب تهران 10

نخستین جایزه هنری قلب تهران 10

نخستین جایزه هنری قلب تهران 11

نخستین جایزه هنری قلب تهران 11

نخستین جایزه هنری قلب تهران 12

نخستین جایزه هنری قلب تهران 12

نخستین جایزه هنری قلب تهران 13

نخستین جایزه هنری قلب تهران 13

نخستین جایزه هنری قلب تهران 14

نخستین جایزه هنری قلب تهران 14

نخستین جایزه هنری قلب تهران 15

نخستین جایزه هنری قلب تهران 15

نخستین جایزه هنری قلب تهران 16

نخستین جایزه هنری قلب تهران 16

نخستین جایزه هنری قلب تهران 17

نخستین جایزه هنری قلب تهران 17

نخستین جایزه هنری قلب تهران 18

نخستین جایزه هنری قلب تهران 18

نخستین جایزه هنری قلب تهران 19

نخستین جایزه هنری قلب تهران 19

نخستین جایزه هنری قلب تهران 20

نخستین جایزه هنری قلب تهران 20

نخستین جایزه هنری قلب تهران 21

نخستین جایزه هنری قلب تهران 21

نخستین جایزه هنری قلب تهران 22

نخستین جایزه هنری قلب تهران 22

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید