نمایش «مخ پریشون های شلم‎»

تاریخ: ۷ شهریور ۱۳۹۶
نمایش «مخ پریشون های شلم» براساس نمایشنامه ای از ساندرا فنیچل آشر با ترجمه نیما آزاد گیلانی به کارگردانی مریم آشوری و با بازی عبد آتشانی، مهرداد باقری، محمد لقمانیان، امین میرزاباقری و آنالی شکوری هر روز ساعت ۱۸ در تالار هنر روی صحنه می رود.
عکاس: احسان طالب زاده
نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 1

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 1

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 2

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 2

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 3

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 3

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 4

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 4

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 5

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 5

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 6

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 6

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 7

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 7

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 8

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 8

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 9

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 9

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 10

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 10

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 11

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 11

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 12

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 12

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 13

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 13

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 14

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 14

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 15

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 15

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 16

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 16

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 17

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 17

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 18

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 18

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 19

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 19

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 20

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 20

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 21

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 21

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 22

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 22

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 23

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 23

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 24

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 24

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 25

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 25

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 26

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 26

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 27

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 27

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 28

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 28

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 29

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 29

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 30

نمایش «مخ پریشون های شلم‎» 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید