جلسه دکترنجفی با معاونان و مدیران شهرداری تهران

۴ شهریور ۱۳۹۶
صبح امروز جلسه دکترنجفی شهردار تهران با معاونان و مدیران شهرداری برگزار شد. در این جلسه محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران نیز حضور داشت.
احسان رافتی
http://www.tehranpicture.ir/u/3cp