آتش سوزی دو انبار کالا در خیابان فداییان اسلام

تاریخ: ۴ شهریور ۱۳۹۶
صبح امروز (4 شهریور 1396) حدود ساعت 6 و نیم صبح دو انبار کالا، هر کدام به وسعت سه هزار متر دچار آتش سوزی در خیابان فداییان اسلام تهران در جنوب تهران شد. که در حین عملیات دکتر نجفی در محل حادثه حاضر شدند و به گفته سید جلال ملکی: خوشبختانه در این آتش سوزی به کسی آسیبی وارد نشد و فقط یکی دو نفر دچار دود گرفتگی شده بودند و هم اکنون علت حریق در دست بررسی است.
عکاس: احسان طالب زاده

آتش سوزی انبار کالا در خیابان فداییان اسلام 1

آتش سوزی انبار کالا در خیابان فداییان اسلام 2

آتش سوزی انبار کالا در خیابان فداییان اسلام 3

آتش سوزی انبار کالا در خیابان فداییان اسلام 4

آتش سوزی انبار کالا در خیابان فداییان اسلام 5

آتش سوزی انبار کالا در خیابان فداییان اسلام 6

آتش سوزی انبار کالا در خیابان فداییان اسلام 7

آتش سوزی انبار کالا در خیابان فداییان اسلام 8

آتش سوزی انبار کالا در خیابان فداییان اسلام 9

آتش سوزی انبار کالا در خیابان فداییان اسلام 10

آتش سوزی انبار کالا در خیابان فداییان اسلام 11

آتش سوزی انبار کالا در خیابان فداییان اسلام 12

آتش سوزی انبار کالا در خیابان فداییان اسلام 13

آتش سوزی انبار کالا در خیابان فداییان اسلام 14

آتش سوزی انبار کالا در خیابان فداییان اسلام 15

آتش سوزی انبار کالا در خیابان فداییان اسلام 16

آتش سوزی انبار کالا در خیابان فداییان اسلام 17

آتش سوزی انبار کالا در خیابان فداییان اسلام 18

آتش سوزی انبار کالا در خیابان فداییان اسلام 19

آتش سوزی انبار کالا در خیابان فداییان اسلام 20

آتش سوزی انبار کالا در خیابان فداییان اسلام 21

آتش سوزی انبار کالا در خیابان فداییان اسلام 22

آتش سوزی انبار کالا در خیابان فداییان اسلام 23

آتش سوزی انبار کالا در خیابان فداییان اسلام 24

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید