نشست خبری مدیرعامل شرکت شهروند

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
نشست خبری مدیرعامل شرکت شهروند به مناسبت فروش ویژه بازگشایی مدارس با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
عکاس: محسن ونایی
نشست خبری مدیرعامل شرکت شهروند 1

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهروند 1

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهروند 2

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهروند 2

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهروند 3

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهروند 3

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهروند 4

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهروند 4

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهروند 5

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهروند 5

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهروند 6

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهروند 6

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهروند 7

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهروند 7

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهروند 8

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهروند 8

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهروند 9

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهروند 9

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهروند 10

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهروند 10

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهروند 11

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهروند 11

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهروند 12

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهروند 12

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید