بازدید اصحاب رسانه از فاز ۲ باغ پرندگان

تاریخ: ۳۰ اَمرداد ۱۳۹۶
صبح امروز (دوشنبه، 30 مرداد 1396) تور بازدید خبرنگاران و اصحاب رسانه از فاز دوم باغ پرندگان با حضور دکتر قالیباف شهردار تهران برگزار شد.
عکاس: احسان طالب زاده

بازدید اصحاب رسانه از فاز ۲ باغ پرندگان 31

بازدید اصحاب رسانه از فاز ۲ باغ پرندگان 30

بازدید اصحاب رسانه از فاز ۲ باغ پرندگان 29

بازدید اصحاب رسانه از فاز ۲ باغ پرندگان 28

بازدید اصحاب رسانه از فاز ۲ باغ پرندگان 27

بازدید اصحاب رسانه از فاز ۲ باغ پرندگان 26

بازدید اصحاب رسانه از فاز ۲ باغ پرندگان 25

بازدید اصحاب رسانه از فاز ۲ باغ پرندگان 24

بازدید اصحاب رسانه از فاز ۲ باغ پرندگان 23

بازدید اصحاب رسانه از فاز ۲ باغ پرندگان 21

بازدید اصحاب رسانه از فاز ۲ باغ پرندگان 20

بازدید اصحاب رسانه از فاز ۲ باغ پرندگان 19

بازدید اصحاب رسانه از فاز ۲ باغ پرندگان 18

بازدید اصحاب رسانه از فاز ۲ باغ پرندگان 17

بازدید اصحاب رسانه از فاز ۲ باغ پرندگان 16

بازدید اصحاب رسانه از فاز ۲ باغ پرندگان 15

بازدید اصحاب رسانه از فاز ۲ باغ پرندگان 14

بازدید اصحاب رسانه از فاز ۲ باغ پرندگان 13

بازدید اصحاب رسانه از فاز ۲ باغ پرندگان 12

بازدید اصحاب رسانه از فاز ۲ باغ پرندگان 11

بازدید اصحاب رسانه از فاز ۲ باغ پرندگان 10

بازدید اصحاب رسانه از فاز ۲ باغ پرندگان 9

بازدید اصحاب رسانه از فاز ۲ باغ پرندگان 8

بازدید اصحاب رسانه از فاز ۲ باغ پرندگان 7

بازدید اصحاب رسانه از فاز ۲ باغ پرندگان 6

بازدید اصحاب رسانه از فاز ۲ باغ پرندگان 5

بازدید اصحاب رسانه از فاز ۲ باغ پرندگان 4

بازدید اصحاب رسانه از فاز ۲ باغ پرندگان 3

بازدید اصحاب رسانه از فاز ۲ باغ پرندگان 2

بازدید اصحاب رسانه از فاز ۲ باغ پرندگان 1

بازدید اصحاب رسانه از فاز ۲ باغ پرندگان 22

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید