افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
محمدباقر قالیباف شهردار تهران عصر دیروز ۲۸ مردادماه موزه خوشنویسی ایران را در خانه فولادوند افتتاح کرد.
عکاس: محسن ونایی
افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 1

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 1

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 2

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 2

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 3

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 3

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 4

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 4

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 5

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 5

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 6

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 6

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 7

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 7

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 8

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 8

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 9

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 9

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 10

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 10

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 11

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 11

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 12

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 12

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 13

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 13

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 14

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 14

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 15

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 15

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 16

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 16

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 17

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 17

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 18

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 18

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 19

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 19

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 20

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 20

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 21

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 21

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 22

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 22

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 23

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 23

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 24

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 24

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 25

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 25

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 26

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 26

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 27

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 27

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 28

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 28

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 29

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 29

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 30

افتتاحیه موزه خوشنویسی ایران 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید