باغ گیاه‌شناسی ملی ایران

تاریخ: ۲۹ فروردین ۱۳۹۵
باغ گیاه‌شناسی ملی ایران در سال 1347 با واگذاری قطعه زمینی از مراتع ملی شده در اراضی چیتگر واقع در کنار اتوبان تهران - کرج آفتتاح شد. این باغ که یکی از بزرگ ترین باغ‌های گیاه‌شناسی جهان محسوب می شود. هدف از احداث باغ گیاه شناسی، ایجاد مجموعه ای از گیاهان بومی و غیر بومی در فضای باز یا در گلخانه ها است. همچنین باغ گیاه شناسی به عنوان ذخیره ژنتیکی گیاهان در معرض خطر انقراض مورد استفاده قرار می گیرد.
عکاس: شایان محرابی

باغ گیاه‌شناسی ملی ایران 33

باغ گیاه‌شناسی ملی ایران 32

باغ گیاه‌شناسی ملی ایران 31

باغ گیاه‌شناسی ملی ایران 30

باغ گیاه‌شناسی ملی ایران 29

باغ گیاه‌شناسی ملی ایران 28

باغ گیاه‌شناسی ملی ایران 27

باغ گیاه‌شناسی ملی ایران 26

باغ گیاه‌شناسی ملی ایران 25

باغ گیاه‌شناسی ملی ایران 24

باغ گیاه‌شناسی ملی ایران 23

باغ گیاه‌شناسی ملی ایران 22

باغ گیاه‌شناسی ملی ایران 21

باغ گیاه‌شناسی ملی ایران 20

باغ گیاه‌شناسی ملی ایران 19

باغ گیاه‌شناسی ملی ایران 18

باغ گیاه‌شناسی ملی ایران 17

باغ گیاه‌شناسی ملی ایران 16

باغ گیاه‌شناسی ملی ایران 15

باغ گیاه‌شناسی ملی ایران 14

باغ گیاه‌شناسی ملی ایران 13

باغ گیاه‌شناسی ملی ایران 12

باغ گیاه‌شناسی ملی ایران 11

باغ گیاه‌شناسی ملی ایران 10

باغ گیاه‌شناسی ملی ایران 9

باغ گیاه‌شناسی ملی ایران 8

باغ گیاه‌شناسی ملی ایران 7

باغ گیاه‌شناسی ملی ایران 6

باغ گیاه‌شناسی ملی ایران 5

باغ گیاه‌شناسی ملی ایران 4

باغ گیاه‌شناسی ملی ایران 3

باغ گیاه‌شناسی ملی ایران 2

باغ گیاه‌شناسی ملی ایران 1

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید