۲ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
حلقه ادبی پنجره با حضور محمد جواد شرافت و سید حمیدرضا برقعی در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد.
عکاس: حمید فروغی
حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 1

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 1

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 2

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 2

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 3

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 3

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 4

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 4

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 5

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 5

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 6

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 6

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 7

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 7

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 8

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 8

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 9

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 9

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 10

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 10

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 11

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 11

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 12

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 12

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 13

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 13

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 14

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 14

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 15

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 15

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 16

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 16

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 17

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 17

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 18

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 18

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 19

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 19

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 20

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 20

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 21

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 21

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 22

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 22

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 23

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 23

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 24

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 24

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 25

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 25

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید